Tournament Rotations

 

South Dakota State USBC
Tournament Rotations

***Tournament sites are subject to change****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENIOR

MIXED

OPEN

WOMEN

PEPSI

YOUTH

 

 

 

 

 

 

 

             

2020

Spearfish

Arlington

Huron

Mitchell

Pierre

Aberdeen

 

 

 

 

USBC OPEN
CHAMPIONSHIP

USBC WOMEN'S
CHAMPIONSHIP

 

 

 

 2020

 Reno

Las Vegas

 

 

 

 2021

 Las Vegas

Addison

 

 

 

 2022

Houston

Reno

 

 

 

 2023

 Reno

Las Vegas

 

 

 

 2024

 Las Vegas

Cincinnati

 

 

 

 2025

 Baton Rouge

Reno

 

 

 

2026

Reno

Las Vegas

 

 

 

2027

Las Vegas

TBD